Logo Hogeschool Zeeland

Links

Op onze publicatiewebsite vindt u onze rapportage over ‘Leven in Zeeland 2021’. De rapportage geeft antwoord op de vraag hoe het gesteld is met de kwaliteit van leven in Zeeland en welke verschillen we zien tussen generaties, groepen inwoners en regio’s. Leven in Zeeland 2021 (HZ)

Ons dashboard bouwt verder op het de regionale monitor brede welvaart van het CBS. Het CBS heeft zorgvuldig een uitgebalanceerde set aan indicatoren van brede welvaart geselecteerd. Op hun website kan o.a. Zeeland worden vergeleken met andere provincies in het land. Regionale monitor brede welvaart (CBS)

De OESO ‘Better Life Initiative’ maakt het mogelijk om de kwaliteit van leven in Zeeland te vergelijken met een regio in een ander land. Beter life initiative (OESO)

Een inspiratie voor dit dashboard is het wijkprofiel van de gemeente Rotterdam. Dit wijkprofiel kent een soortgelijke opbouw als ons dashboard en presenteert cijfers op de gebieden fysiek, veiligheid en sociaal voor Rotterdam. Wijkprofiel Rotterdam 2022 (gemeente Rotterdam)

Bent u geïnteresseerd in meer feiten en cijfers over specifieke thema’s in Zeeland, zoals de arbeidsmarkt of het sociaal domein? Dan kunt u deze vinden op de volgende websites: ArbeidsmarktInZicht (cijfers over de arbeidsmarkt, economie, onderwijs en skills) en Zeelandscan (cijfers over het sociaal domein)

Een cijfermatige scan van brede welvaart in de gemeente vormt een eerste stap om lokaal aan de slag te gaan met brede welvaart. Het volledige stappenplan ‘Aan de slag met brede welvaart als gemeente’ is te vinden op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Aan de slag met Brede Welvaart (VNG).